Akcia

Propagačný obrázok sa môže líšiť od ponuky. Trámy môžu byť aj hranaté.

Dom nájdete aj v sekcii MODELY Lapponia House.

Model domu a cena:

Pinea 143 m2 - teraz od 58 000 Euro bez DPH, aj hranaté trámy, vrátane výrobnej a projektovej dokumentácie a potrebných geodetických prác pre výstavbu a kataster nehnuteľností.
U = 0,14 - 0,21 W / m2K.

Rozsah dodávky je uvedený v sekcii Dodacie termíny a rozsah dodávky.
Bežná cena tohoto modelu domu sa pohybuje podľa rozsahu dodávky od cca 65 000 - 95 000 Euro.

Možnosť vidieť postavené aj na Slovensku na Čiernom Balogu, okres Brezno alebo v Lakšárskej Novej Vsi, okres Senica..

Čas výstavby na kľúč, t. z. kompletne pripravené na nasťahovanie za 4 mesiace.

Podmienky:

  • Dodacie termíny: zo závodu v meste Kemi alebo Liedenpohja ( Fínsko ).
  • Obsah dodávky cca: 120 m3.
  • Čas dodávky: okolo 12 týždňov.
  • Výkresy: podľa priložených výkresov.
  • Úpravy nie sú dovolené (vnútorné úpravy môžu byť urobené na stavbe).
  • Materiálová špecifikácia: podľa priloženej materiálovej špecifikácie.
  • Vyhradzujeme si právo neprijať ďalšie objednávky nad určitý počet predaných domov.

Kontakt:
Ing. Jaroslav Šiška
EUROCONUS, spol. s r. o.
Malachovská cesta 13832/167
974 05 BANSKÁ BYSTRICA
SLOVENSKO
Tel.: +421 48 4700100-103, 0905 523563, 0905 475972
Fax :+421 48 4700105
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.