eh168-1
eh168-2
eh168-3
          eh168-4         
eh168-5
 eh168-1np  
1. nadzemné podlažie
               eh168-2np       
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom EH 168.


CH 168
Úžitková plocha: 190 m2
Celková podlahová plocha bez balkónov a terás: 168 m2
 - podlahová plocha 1. nadzemného podlažia: 86 m2
 - podlahová plocha 2. nadzemného podlažia: 82 m2
Terasová a balkónová plocha: 22 m2