elh128-1
   elh128-2
     elh128-1np-98m2  
1. nadzemné podlažie
     elh128-2np-51m2           
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom ELH 128.


CLH 128
Úžitková plocha: 141 (150) m2
Celková plocha bez balkónov a terás: 128 (137) m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 88 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia: 40 (49) m2
Terasová a balkónová plocha: 13 m2