elh147-1
elh147-2
  elh147-p1  
Pôdorys
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom ELH 147.


CLH 147
Úžitková plocha: 184 m2
Celková plocha bez terás: 147 m2
Terasová plocha: 37 m2