polaria73
 
helmi86podorys

Pôdorys
 
Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod označením Helmi 70 a Polaria 73.

 

Helmi 86  
Úžitková plocha: 86,0 m2
Podlahová plocha: 70,0 m2
Terasová plocha: 15,5 m2