banner-conushomes-sj


Rýchly prehľad technológií stien, konštrukcií a možností drevostavieb CONUS ( pre záujemcov, ktorý nemajú dostatok času na prehliadku celých našich 3 webstránok ) pre mnohé generácie. Ani časom ich kvalita významnejšie neklesá.

Rozumný investor, vďaka jedinej investícii do výstavby svojej drevostavby od nás, už zabezpečil alebo zabezpečí pre mnohé nasledujúce generácie vynikajúce zdravé, takmer bezúdržbové bývanie s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Nami dodané a postavené drevostavby kopírujú aktuálnu cenu nehnuteľností. Plná spokojnosť s užívaním drevostavby CONUS v súčasnosti, aj v ďalekej budúcnosti, je výsledkom dobrého rozhodnutia súčasnej generácie.
 
Dodávame kompletnú konštrukciu stavebného objektu so všetkými obkladmi v zmysle dodacích podmienok. K našej dodávke potrebuje ( v prípade dohody nepotrebuje nič, všetko dodávame na kľúč ) zákazník len základovú platňu s komínmi, strešnú krytinu, tepelnú izoláciu strechy a spodnej podlahy, výber spodnej podlahy, odkvapový systém, požadované dlažby a obklady do mokrých priestorov a všetky inštalácie sietí. Viď Dodacie termíny a rozsah dodávky. Naše domy sú ( úplne všetky typy konštrukcií, aj sadavé ), na rozdiel od mnohých iných konkurenčných výrobkov, z dôvodu zanedbateľného alebo úplne eliminovaného sadania (systém THERMO LOG), po dokončení ihneď obývateľné.

Z celej našej základnej šírky kolekcií vyše 1 300 základných druhov drevostavieb, každá drevostavba v cca 100 typoch konštrukcií vonkajších stien ( základné fínske typy sú A, B, C, D, E a typy kanadských drevostavieb sú zvlášť v F, G a H ) od viacerých výrobcov, Vám vyrobíme takmer každý typ v nižšie uvedených kombináciách, vrátane Vašich vlastných projektov, čím je naša ponuka kompletná v oblasti výstavby najkvalitnejších drevostavieb na svete.

Ponúkame výrobky najvyššej svetovej kvality pre investorov, ktorí sú ochotní za kvalitu zaplatiť adekvátnu cenu.

Keďže ale ponúkame výrazne viac typov konštrukcií ako naša konkurencia, vrátane všetkých fínskych výrobcov, môžeme poskytnúť každú drevostavbu podľa finančných možností zákazníkov, vrátane menej solventných, prípadne mladých ľudí alebo seniorov, v mnohých variantách s rozdielom cien až do cca 40%.


Drevostavby sú štandardne bez akéhokoľvek dodatočného vonkajšieho alebo vnútorného zatepľovania na finálny obklad stien, bez vonkajších a vnútorných omietok a bez mokrých procesov. Všetky tepelné izolácie máme zabudované priamo v stenách, taktiež po montáži aj úplne všetky inštalácie. Z bežne nepoužívaných mokrých procesov je výnimkou, ale len v prípade požiadavky ( inak vôbec nie je potrebná ), dodávka betónovej dosky na medzipodlaží.
Vo fínskych drevostavbách nepoužívame žiadne OSB dosky, polystyrény a pod., len "živé" poctivé drevo a tepelné izolácie ( kamenné alebo minerálne vlny alebo najzdravšiu vlnu len z dreveného vlákna ). Konštrukcie riešené zatepľovaním z exteriéru dodávame tiež ( je ich možné riešiť samozrejme aj s lacnejším polystyrénom ) a tiež aj s akoukoľvek povrchovou úpravou tak, aby sa v prípade potreby ničím neodlišovali od murovaných stavieb, či už rodinných domov, hotelov, administratívnych budov a iných stavieb.
V prípade konečnej fasády z dreva, pri zateplení z exteriéru, môže byť potom konečné drevené laťovanie orientované aj vertikálne, nielen štandardne horizontálne alebo ich kombináciou - podľa podlaží, prípadne inak.

V kanadských drevostavbách nepoužívame tiež žiadne OSB dosky ale vysokokvalitnú preglejku a v niektorých konštrukciách používame v exteriéri Styrofoam ( modrý extrudovaný polystyrén XPS, zvyčajne pri E-paneloch už uchytený na prefabrikovanej stene zo závodu ) a v stenách vkladanú alebo striekanú tepelnú izoláciu.


A1) DOMY A DREVOSTAVBY CONUS Z NELEPENÉHO MASÍVU ( nazývané aj "zrubové" ) - steny z nelepeného masívu ( nelepený hranatý alebo kruhový trám, D-trám, DD-trám ) - rôznym konštrukciám vonkajších stien odpovedajú rôzne cenové varianty pre ten istý model drevostavby. V prípade požiadavky na čo najnižšiu cenu je vhodný nelamelový ( nelepený ) trám. Cena trámov drevostavby je potom lacnejšia o cca 20 - 50 %.


nelepene_tramy_sj


Ponúkame okolo 75 typov rozmerov nelepených a lepených lamelových trámov. Viď typy trámov CONUS II a CONUS III .

 

A2) DOMY A DREVOSTAVBY CONUS Z LEPENÉHO MASÍVU ( nazývané aj "zrubové" ) - steny z lepeného masívu ( lepený hranatý alebo kruhový trám, D-trám, DD-trám )

Pri masíve doporučujeme lepené lamelové konštrukcie, pretože kvalita týchto konštrukcií je výrazne vyššia ako nelamelových, ktoré aj pri ich najvyššej kvalite spracovania nemôžu dosiahnuť parametre lepených trámov.

lepene_tramy_sjBližšie informácie viď:

B1) DOMY A DREVOSTAVBY CONUS Z MASÍVU ( nazývané aj "zrubové" ) - steny z masívu ( hranatý alebo kruhový prierez, nelepený alebo lepený lamelový masív ) a prídavnej TEPELNEJ IZOLÁCIE vo vnútri steny z vnútornej strany ( rôzna hrúbka podľa potreby, zvyčajne cca 100 - 150 mm ) s vnútorným obkladom z dreva ( hranatý alebo polkruhový prierez ), sadrokartónu alebo prakticky z čohokoľvek: obkladačky, kameň, lícové tehly a pod. - mnohé typy konštrukcií v mnohých variantoch podľa hrúbky masívu a hrúbky tepelnej izolácie = odpovedajúce rôzne cenové varianty pre ten istý model drevostavby. Rozdiel v cene drevostavby s takmer identickými úžitkovými a tepelnotechnickými parametrami, s takmer rovnakým výzorom, z exteriéru len okrem pohľadového rozdielu hranatého alebo okrúhleho trámu a interiéru detto, prípadne sadrokartónu, môže byť až cca 40%.

Najbežnejšie rozmery - šírka x výška ( mm ):

Hodnoty koeficienta U v ďalšej tabuľke - napr. riadok 7: hranatý trám 170 mm bez prídavnej tepelnej izolácie má U = 0,62 W/m2K, s prídavnou izoláciou 100 mm0,23 W/m2K a následným vnútorným obkladom 25 mm, spolu 170 + 100 + 25 = 295 mm, má 0,22 W/m2K, pri 150 mm len 0,17 W/m2K. 170 mm izolácia zabudovaná priamo v stenách THERMO LOG ( viď ďalší bod C ) nahrádza cca 500 - 600 mm hrubú drevenú stenu
z hranolov. Viď Porovnávacie hodnoty izolácie v drevostavbách CONUS.
 
izolovane_steny-e-sj

Z uvedeného vyplýva, že každá drevená konštrukcia stien bez dodatočného zateplenia s hrúbkou masívu pod 500 - 600 mm nemôže splniť požiadavky a platné normy na trvalé bývanie. Norma udáva pre slovenské podmienky minimálny tepelný odpor pre vonkajšie steny objektu bez rozdielu účelu R = 1/U = 3, t. z. U = 0,333. Táto hodnota je R = 4 a U = 0,25 pre nízkoenergetické požiadavky. Vzhľadom na to, že vo Fínsku nie je neobvyklá teplota -40°C, naše drevostavby môžu mať bez problémov hodnoty R = 6,37 a U = 0,157, či lepšie. Pre Slovensko je plne dostatočné R = 4 a U = 0,25 a my štandardne ponúkame drevostavby pre slovenský trh s R = 4,76 a U = 0,21 pre vonkajšiu stenu a R = 7,14 a U = 0,14 pre strechu. Všetko len pri hrúbke steny cca 250 - 300 mm.

Najbežnejšou chybou pri porovnávaní cien konkurenčných drevostavieb je, okrem veľmi významných parametrov vlhkosti dreva a životnosti, zabúdanie porovnávania hodnoty koeficientov R alebo U stien medzi nimi. Konštrukcia drevostavby môže byť o 40%, či viac lacnejšia, pri menej kvalitnom R, či U. Dodávame množstvo typov konštrukcií stien a aj tu ( neberúc do úvahy rôzne hrúbky stien, aj násobné, toho istého druhu konštrukcie ) dokážeme pri dodržaní rovnakých hodnôt R, či U, teda bez výraznejšieho poklesu kvality, vyrobiť a dodať drevostavbu tiež až o 20-40% lacnejšie. Pri nedostatočných nízkych hodnotách R, či U, by bola cena výrazne nižšia. Takto sa potom porovnávajú často, prax bohužiaľ potvrdzuje že drvivou väčšinou, medzi sebou neporovnateľné drevostavby len podľa ponukovej ceny drevostavby.
Trám Izolácia (mm)          
mm 0 50 70 100 125 150
HH 70 1,28 0,47 0,36 0,29 0,24 0,21
HH 95 1,01 0,43 0,33 0,27 0,23 0,20
HH 120 0,83 0,39 0,31 0,26 0,22 0,19
HH 145 0,71 0,36 0,29 0,24 0,21 0,18
HH 170 0,62 0,34 0,27 0,23 0,20 0,18
HH 195 0,55 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17
HH 220 0,49 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
ø 130 0,89 0,40 0,32 0,26 0,22 0,19
ø 150 0,79 0,38 0,30 0,25 0,22 0,19
ø 170 0,71 0,36 0,29 0,24 0,21 0,18
ø 190 0,64 0,34 0,28 0,23 0,20 0,18
ø 210 0,59 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17
ø 230 0,54 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17

Tepelná izolácia je používaná štandardná minerálna alebo kamenná vlna, značiek ISOVER alebo ROCKWOOL. Komu sa nezdá takáto izolácia dostatočne ekologická alebo si praje mať úplne ekologickú, tomu ponúkame už štandardne, a aj ju doporučujeme, tepelnú izoláciu z dreveného vlákna ( fínsku VITAL alebo nemeckú STEICO alebo švajčiarsku PAVATEX a pod. ). VITAL vyzerá ako buničina alebo vata, je čisto biela ( vlákno sa používa v detských plienkach ) a je vyvinutá v meste Kemi. STEICO a PAVATEX majú farbu dreva. Okrem toho je možné použiť v našich stavbách aj iné izolácie na želanie, napr. konope a pod. alebo rôzne fúkané izolácie, či už na báze minerálnych vĺn, kamenných vĺn alebo papiera.

Dodacie termíny domov CONUS z masívu ( lepeného lamelového alebo nelepeného ) sú od 8 týždňov. Priemerne 8 - 12 týždňov.


B2) DOMY A DREVOSTAVBY CONUS Z MASÍVU ( nazývané aj "zrubové" ) - steny z masívu ( hranatý alebo kruhový prierez, nelepený alebo lepený lamelový masív ) a prídavnej TEPELNEJ IZOLÁCIE vo vnútri steny z vonkajšej strany ( rôzna hrúbka podľa potreby, zvyčajne cca 100 - 150 mm ) vonkajším obkladom z dreva ( hranatý alebo polkruhový prierez ) alebo prakticky z čohokoľvek: obkladačky, kameň, lícové tehly a pod.

Finálny dizajn domu - obklady môžu byť orientované aj vertikálne, nielen štandardne horizontálne alebo ich kombináciou - podľa podlaží a podobne.

honkakartano-ext.zateplenie-sj

pallas124a-1 tukaani245 kilpi191
štandardný horizontálny dizajn vertikálny dizajn kombinovaný dizajn

 


C) DOMY A DREVOSTAVBY CONUS Z THERMO LOGU ( termopanelov ) - steny THERMO LOG: hranatý alebo polkruhový prierez vonkajšieho obkladu z dreva, s prídavnou tepelnou izoláciou ( rôzna hrúbka podľa potreby: 100, 120, 170, 200 a 250 mm, štandardne 170 mm ) s vnútorným obkladom z dreva ( hranatý alebo polkruhový prierez ), sadrokartónu alebo prakticky z čohokoľvek: obkladačky, kameň, lícové tehly a pod. Vnútorný obklad z dreva sa už montuje v závode ( výnimočne na mieste výstavby ale sadrokartón montujeme častejšie na stavbe). Tiež vonkajší obklad, ak je z dreva, sa už montuje v závode a ak si vyberiete farbu, tak sa montujú už obklady s 2 nátermi ( konečná úprava ) alebo častejšie len s 1.náterom. Ponúkame viacero základných typov konštrukcií od 1 výrobcu v ďalších mnohých variantoch podľa hrúbky tepelnej izolácie = odpovedajúce rôzne cenové varianty.

Tepelná izolácia hrúbky 170 mm ( prípadne viac alebo menej ) je zabudovaná priamo v stenách už vo výrobnom závode, kde sú kompletne zmontované dielce všetkých vonkajších stien, vrátane štítových stien a zabudovania všetkých okien a všetkých presných otvorov na dvere. Tento systém výrazne eliminuje možné chyby pri stavbe a skvalitňuje a zrýchľuje celý proces výstavby. Pri konečnej hrúbky steny len 258 mm dosahujeme špičkové svetové parametre U = 0,21 a len pri 331 mm U = 0,157:

U = 0,21 W/m2K ( R = 4,76 m2K/W ) štandardne pre vonkajšiu stenu pri Thermo logu s hrúbkou tepelnej izolácie 170 mm.

U = 0,17 W/m2K ( R = 5,88 m2K/W ) pre vonk. stenu pri Thermo logu s hr. tepelnej izolácie 220 mm = 170 mm + 45 mm rozšírenie ( z vnútra Thermo logu ) s prídavnou izoláciou 50 mm.

U = 0,157 W/m2K ( R = 6,37 m2K/W ) pre vonk. stenu pri Thermo logu s hr. tepelnej izolácie 250 mm = 198 mm + 45 mm rozšírenie ( z vnútra Thermo logu ) s prídavnou izoláciou 50 mm.

Len pri hrúbke tepelnej izolácie 120 mm už dosahujeme U = 0,26 W/m2K ( R = 3,85 m2K/W ), čo je hranica nízkoenergetických domov U = 0,25 W/m2K ( R = 4,00 m2K/W ).

Drevostavby tejto konštrukcie nesadajú vôbec. Stenová konštrukcia: vonkajší obklad - drevený panel, napr. 25 mm, vetracia štrbina, zavetrovacie dosky, tepelná izolácia 170 mm, drevený skelet, parozábrana a vnútorný plášť - drevený panel, napr. obklad hrúbky 25 mm, alebo sádrokartón hrúbky 13 mm, či ich kombinácia, podľa požiadavky, viď Stenová konštrukcia THERMO LOG od CONUSu

Celkový vzhľad domu, okrem farebného riešenia, si vyberá zákazníka na základe vybraného typu preplátovania rohov drevostavby, viď Možnosti preplátovania rohov drevostavieb CONUS.

Výstavba na mieste potom prebieha nasledovne:

thermo_log-e-sj

Takýto objekt z THERMO LOG stien sa vyrába vo výrobnom závode už od 14 do 26 týždňov. Za ten čas je kompletne pripravená stavba, vrátane stavebných konaní. Výstavba na mieste je potom o niečo rýchlejšia ako pri stavbe z jednotlivých trámov. Tento typ konštrukcie je veľmi úspešný, vyhľadávaný, napriek vyššej cene o cca 10-20% oproti masívu a cca rovnakej cene s lamelovými masívmi a má už vyše 50-ročnú odskúšanú históriu v najtvrdších fínskych podmienkach.

Tu si môžete pozrieť  videá - ako sa stavajú rôzne konštrukcie drevostavieb CONUS.

Najväčšie prednosti konštrukcie THERMO LOG ( aj na slovenskom a českom trhu ju ponúka len CONUS Group ) - oproti všetkým konštrukciám z masívu, ktoré sú vyššie uvedené konštrukcie A) a B), často nazývané aj "zruby" a sú najviac ponúkané na trhu, sú:

 • v kombinácii s tepelnou izoláciou z dreveného vlákna ( VITAL a pod. ) je ocenené alergikmi a astmatikmi, viď tu a nižšie. Izolácie z dreveného vlákna majú o. i. nasledujúce vlastnosti:
  • zabezpečujú, že steny konštrukcie dýchajú
  • sú úplne ekologické
  • zabezpečujú v drevostavbe výbornú zdravú vnútornú klímu
  • klíma v našich drevostavbách je zatiaľ ako jediná zo všetkých druhov stavieb vhodná, doporučovaná, certifikovaná aj pre alergikov a astmatikov Asociáciou pre alergie a astmu 
 • ako jediná konštrukcia drevostavieb vôbec nesadá
 • konštrukcia je pevnejšia ako vyššie uvedené konštrukcie A) a B)
 • po mnohých desaťročiach vykazuje najmä zvonku násobne omnoho menšie praskliny na ktoromkoľvek mieste z dôvodu menšieho masívu dreva a tak má vyššiu životnosť s menšími nárokmi na údržbu, t. z. že dom nestráca svoju hodnotu dlhšie obdobie a preto je veľmi vyhľadávaná
 • montovaním celých stien v závode podľa dĺžky stien od 0,6 m do 6,5 m, vrátane zabudovania kompletných okien a presných otvorov na dvere, prípadne vrátane prvého alebo konečného vonkajšieho náteru drevostavby, sa výrazne eliminujú možné chyby, ktoré môžu vzniknúť pri montáži a nátere na stavbe. Tento problém je ešte vypuklejší, ak je stavba budovaná svojpomocne, prípadne nami nevyškolenými aj mnohoročne skúsenými remeselníkmi.
 • exteriér je možné natrieť, na rozdiel od vyššie uvedených konštrukcií A) a B) aj nátermi, ktoré nedýchajú, t. z. že v prípade záujmu nie je pohľadovo zrejmé, že ide o drevostavbu a tak môže takýto objekt stáť kdekoľvek v mestskej zástavbe a pod. a tak sú domy aj v prípade vonkajšej steny z dreva úplne rovnocenné, aj pohľadovo, murovaným
 • prvý alebo aj konečný vysoko kvalitný náter exteriéru domu je možné previesť priamo vo výrobnom závode na linke. Panely sú všade dôkladne natreté. Keď panely po nátere v automatickej linke za pár minút vyschnú v sušiacej linke, nie je viditeľné žiadne nenatreté drevo. Náklady sú nižšie ako pri natieraní na stavenisku a na stavenisku nie je možné dosiahnuť takú kvalitu. Keďže nie je viditeľné žiadne nenatreté drevo, nemôže sa stať ako pri neodbornom natretí na stavenisku počas nesprávnej teploty, že po „stiahnutí“ dosiek poklesom teploty ostanú „svietiť“ pásy šírky až do cca 2 mm na každej doske vonkajšieho panelu po obvode celého domu. Potom je nutné náter celého domu opakovať.
 • vonkajší a vnútorný plášť domu - exteriér aj interiér - konečné obklady stien nemusia byť z najvyhľadávanejšieho dreva ale môžu byť takmer z akéhokoľvek materiálu, napr. z kameňa, viď nasledujúci obrázok našej drevostavby z Thermo logu, postavenej v Grécku, rôzneho fasádneho kameňa, rôznych lícových tehál ( tzv. klinkerit, brickhouse a pod. ), omietky a iných ľubovoľných obkladov.
 • ďalšie stavebné benefity nájdete tu

Dodacie termíny domov CONUS z Thermo logu sú od 14 týždňov. Priemerne 14 - 26 týždňov.
 

Získali sme veľmi významné ocenenie zo zdravotného hľadiska pre drevostavby CONUS - Lapponia stavané z konštrukcie steny THERMO LOG s použitím novej tepelnej izolácie dreveného vlákna ( VITAL a pod.).

Od 1.mája 2011 môžeme ako prvá a jediná stavebná a výrobná spoločnosť stavebných konštrukcií používať logo Asociácie pre alergie a astmu a zároveň môžu naše výrobky používať Alergický štítok.

Ocenenie - certifikát - Alergický štítok sme získali vo Fínsku ako jediná stavebná spoločnosť z úplne všetkých typov stavieb na trhu ( murovaná, drevená, montovaná a pod. ) od Fínskej Federácie pre alergie a astmu. Fínsko je popritom svetove známe s drevostavbami veľmi príjemnými a zdravými pre bývanie a množstvami výrobných spoločností. Drevospracujúci priemysel je číslo 1 vo Fínsku.

Konštrukcia THERMO LOG bola ocenená ako zdraviu veľmi prospešná a doporučená pre bývanie pre ľudí postihnutých rôznymi, aj veľmi vážnymi, dýchacími problémami.

LogoCertifikatAAASJ

D) HYBRIDNÉ DOMY A HYBRIDNÉ DREVOSTAVBY CONUS - kombinácia B) a C), kde je čelná stena drevostavby pri úplne celých presklených stenách kombinovaná z dreveného skeletu z masívnych trámov podľa B) s veľkoplošnými oknami alebo sklenými stenami a ostatné steny drevostavby sú podľa C) z THERMO LOGu - touto kombináciou je umožnené využiť zo všetkých konštrukcií stien najlepšie vlastnosti, viď nasledujúce obrázky. Aplikujeme v nich v prípade záujmu aj tieto novinky:

 • výška miestnosti 2 800 mm zlepšuje priestrannosť či vzdušnosť, rastom veľkostí okien rastie pocit väčšieho priestoru
 • dvere majú výšku až 2 300 mm - ľudia sú dnes vyšší, prejdú cez ne bez problémov aj za 100 rokov - naše drevostavby majú životnosť stáročia - a okná aj dvere sú v rovnakej výške v stenách
 • nové drevené UTV panely 28 x 218 mm ( 9" )
 • lepené panely 28 x 277 mm, so zušľachteným dizajnom zabraňujúcim vnikaniu vody do panelov
   
TFH1doWebu-Huvila1 TFH2doWebu-3D_21 TFH3doWebu-Hls1 TFH4doWebu-3D_optio1
TFH5doWebu-beige1 TFH6doWebu-Vesikallio1 TFH7doWebu-LHpickalaEagle6 TFH8doWebu-LR_11731

 

E) CLT DOMY A CLT DREVOSTAVBY CONUS - steny z CLT ( cross laminated timber = priečne lepené lamelové trámy ), prípadne kombinované
s dreveným skeletom z masívnych trámov podľa B)
alebo kombinované s THERMO LOGom podľa C).
Steny z CLT a aj iné prvky stien sú, tak ako pri Thermo logu, vyrobené celé v závode ako prefabrikované lamelové trámové steny s otvormi na okná a dvere. Stavby z nich majú obrovské možnosti - je možné z nich stavať, okrem rodinných domov, aj veľké a neuveriteľne vysoké budovy.

 

CLT1zmenseny CLT2zmenseny CLT5 clt-8p

 


Video - ako sa stavia z CLT drevostavba CONUS

Našimi používanými konštrukciami a našou prácou sme dosiahli pre zákazníkov to, čo sami hovoria, že  dokážeme robiť ich domovy lepšie a zdravšie ako si ich predstavovali, či ako v to vôbec mohli dúfať. Drevostavby výborne zodpovedajú súčasným aj budúcim výzvam z pohľadu zvyšovania cien energií, priestrannosti či vzdušnosti domu, výške miestností, zdravej klíme, životnosti atď.

Domy CONUS sú neustále vyvíjané tak, aby mali stále menšiu uhlíkovú stopu.


F) KANADSKÉ DREVODOMY a DREVOSTAVBY CONUS - NELSON - materiál fasády drevostavieb je ľubovoľný: drevo, kameň, omietka alebo akékoľvek iné obklady. Konštrukcie sú vhodné aj na dostavbu alebo výstavbu svojpomocou - možnosť zakúpenia Kompletného balíčka alebo len Základného balíčka.

jaela-nh-fp7 aaron-nh-fp46 glenda-e-nh-fp111


G) KANADSKÉ DREVODOMY a DREVOSTAVBY CONUS - LINWOOD - materiál fasády drevostavieb je najmä drevo - exkluzívne materiály a riešenia.
 

denver-lh pointgrey-lh avalon2-lh


H) KANADSKÉ DREVODOMY a DREVOSTAVBY CONUS - PIONEER - najúchvatnejšie drevostavby z guľatiny na svete.

shastinazmensena-plh medena-hora395-plh grantpass-oregon1306-plh