banner-conushomes-sj

 


TRÁMOVÉ STENY ZO ZATEPLENÉHO MASÍVU A PREFABRIKOVANÉ TERMOPANELY ( THERMO LOG )

Ako môžete vidieť nižšie na obrázku, používame rôznu konštrukciu zateplenia stien. 

Masívny trám môže byť z exteriéru alebo interiéru alebo pri konštrukcii stien z termopanelov nemusí byť masívny trám vôbec.
Dizajn domu po dokončení výstavby môže byť úplne rovnaký a bežný investor vôbec nemusí spoznať rozdiel medzi týmito konštrukciami, ktoré po dokončení vyzerajú rovnako ale proces výroby a výstavby má málo spoločného. 

Významný rozdiel medzi týmito 2 konštrukciami, okrem šetrenia výrubu lesov pri termopaneloch, je najmä ten, že trámové steny z masívu sadajú a z termopanelov nie. A keďže termopanely majú oveľa menšiu masu dreva v priereze, tak časom sú ich praskliny významne menšie ako pri masívnom tráme. Veľký význam má aj to, že termopanely je možné natrieť z exteriéru aj nedýchajúcou farbou, či je možné farbou zakryť ( napr. do mestskej zástavby ) úplne kresbu dreva, keďže dýchanie tejto konštrukcie domu je zabezpečené úplne iným spôsobom ako pri dome z masívu, kde je možné natrieť dom z exteriéru len dýchajúcou farbou, inak by sa dom zničil. Ďalšie rozdiely medzi týmito konštrukciami nájdete tu, pod bodom C), viď THERMO LOG.

 

ZatepleneTramoveStenyZmasivu-rezySJ