AllergiJaAstmaliitto
                                                                                                           CERTIFIKÁT


                                                                                                                  6.júna 2011 


LAPPONIA


                                      Na základe spolupráce Vám oznamujeme že stenové konštrukcie
                       THERMO LOG výrobcu LAPPONIA s tepelnou izoláciou z dreveného
                       vlákna boli úradne schválené Fínskou federáciou pre alergie a astmu
                       ako vhodné výrobky vyhovujúce požiadavkám alergikov a astmatikov.
                       Výrobky majú právo používať logo Fínskej federácie pre alergie a
                       astmu, a tým aj Alergický štítok, od 1.mája 2011 do 30.apríla 2013.


                       LogoCertifikatAAASJ                       S pozdravom,

 

                       Niki Alanko

                       Riaditeľ Komunikačných služieb

                       Právo na používanie Alergického štítku

                       Fínska federácia pre alergie a astmu

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                   

                                        Allergia- ja Astmaliitto ry – Allergi- och Astmaförbundet rf – Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki
                                           Telefón  (09) 473 351 – Fax (09) 473 35510 - www.allergia.com – so sídlom v Helsinkách
                                                                                              ID 0276019-3