eh182-1
eh182-2
eh182-3
          eh182-4         
eh182-5
eh182-6
eh182-7
eh182-8
eh182-9
eh182-10
eh182-11
eh182-12
 eh182-1np       
1. nadzemné podlažie
             eh182-2np             
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom EH 182.


CH 182
Úžitková plocha: 294 m2
Celková podlahová plocha bez balkónov a terás: 182 m2
 - podlahová plocha 1. nadzemného podlažia: 118 m2
 - podlahová plocha 2. nadzemného podlažia: 64 m2
Terasová a balkónová plocha: 66 m2
Prístrešok pre auto: 46 m2