elh159-1  
elh159-2  
elh159-1np-135m2  
1. nadzemné podlažie
     elh159-2np-69m2           
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom ELH 159.


CLH 159
Úžitková plocha: 202 (207) m2
Celková plocha bez balkónov a terás: 159 (164) m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 101 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia: 58 (63) m2
Terasová a balkónová plocha: 43 m2