elh63_80-1
elh63-2
  elh63-p  
Pôdorys
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom ELH 63.


CLH 63
Úžitková plocha: 109 (122) m2
Celková plocha bez terás: 63 (75) m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 57 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia:  6 (18) m2
Terasová plocha: 46 m2