elh82_92-1
elh82-2
  elh92-p  
Pôdorys
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom ELH 82.


CLH 82
Úžitková plocha: 127 (141) m2
Celková plocha bez terás: 82 (96) m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 82 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia:  0 (14) m2
Terasová plocha: 45 m2