elh92_82-1
elh92-2
  elh92-p  
Pôdorys
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom ELH 92.


CLH 92
Úžitková plocha: 137 (154) m2
Celková plocha bez terás: 92 (109) m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 92 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia:  0 (17) m2
Terasová plocha: 45 m2