lapponiamv246ufinov189
 
lapponiamv246ufinov189-1np1
Prízemie
 
lapponiamv246ufinov189-2np1            
Poschodie
lapponiamv246ufinov189-pohlady
Lapponiamv246ufinov189-upravydomu
Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom Lapponia MV 189.

 


Lapponia MV 232/189
 
Úžitková plocha: 232,0 m2
Podlahová plocha: 193,0 m2
   - prízemie: 98,0 m2
   - poschodie: 95,0 m2
Balkónová plocha:
10,0 m2
Terasová plocha: 29,0 m2