villa2-1
villa2-2
villa2-3
          villa2-4
              villa2-1np  
1. nadzemné podlažie
villa2-2np        
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom Vila 2.


Vila 174
Úžitková plocha: 217 m2
Celková plocha bez terás: 174 m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 145 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia: 29 m2
Terasová plocha: 25 m2
Prístrešok pre auto: 18 m2