eh126-1
eh126-2
eh126-3
          eh126-4         
eh126-5
eh126-6
eh126-7
eh126-8
eh126-9
 eh126-1np          
1. nadzemné podlažie
     eh126-2np                
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom EH 126.


CH 126
Úžitková plocha: 213 m2
Celková podlahová plocha bez balkónov a terás: 126 m2
 - podlahová plocha 1. nadzemného podlažia: 76 m2
 - podlahová plocha 2. nadzemného podlažia: 50 m2
Terasová a balkónová plocha: 87 m2