eh143-1
eh143-2
     eh143-3     
          eh143-4          
    eh143-5    
    eh143-6    
    eh143-7    
    eh143-8    
    eh143-i1    
    eh143-i2    
    eh143-i3    
    eh143-i4    
      eh143-i5      
    eh143-i6    
       eh143-p       
Pôdorys
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom EH 143.


CH 143
Úžitková plocha: 172 m2
Celková podlahová plocha bez terás: 143 m2
Terasová plocha: 29 m2