eh148-1
eh148-2
eh148-3
          eh148-4         
eh148-5
eh148-6
eh148-7
eh148-8
 eh148-1np          
1. nadzemné podlažie
     eh148-2np       
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom EH 148.


CH 148
Úžitková plocha: 171 m2
Celková podlahová plocha bez balkónov a terás: 148 m2
 - podlahová plocha 1. nadzemného podlažia: 79 m2
 - podlahová plocha 2. nadzemného podlažia: 69 m2
Terasová a balkónová plocha: 23 m2