eh139-162-1
eh139-162-2
eh139-162-3
          eh139-162-4         
eh139-162-5
eh139-162-6
eh139-162-7
eh139-162-i1
eh139-162-i2
eh139-162-i3
eh139-162-i4
eh139-162-i5
 eh139-162-1np          
1. nadzemné podlažie
     eh139-162-2np                    
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom EH 139.


CH 162
Úžitková plocha: 200 m2
Celková podlahová plocha bez terás: 162 m2
 - podlahová plocha 1. nadzemného podlažia: 139 m2
 - podlahová plocha 2. nadzemného podlažia: 23 m2
Terasová plocha: 38 m2