eh195-1
eh195-2
eh195-3
          eh195-4
eh195-5
eh195-6
eh195-7
eh195-8
eh195-9
 eh195-1np  
1. nadzemné podlažie
eh195-2np        
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom EH 195.


CH 195
Úžitková plocha: 207 m2
Celková podlahová plocha bez balkónov a terás: 195 m2
 - podlahová plocha 1. nadzemného podlažia: 103 m2
 - podlahová plocha 2. nadzemného podlažia: 92 m2
Terasová a balkónová plocha: 12 m2