elh153-1
   elh153-2
     elh153-1np-122m2  
1. nadzemné podlažie
     elh153-2np-41m2           
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom ELH 153.


CLH 153
Úžitková plocha: 182 m2
Celková plocha bez balkónov a terás: 153 m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 98 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia: 55 m2
Terasová a balkónová plocha: 29 m2