elh67-1
elh67-2
  elh67-1np_70m2  
1. nadzemné podlažie
                      elh67-2np_18m2            
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom ELH 67.


CLH 67
Úžitková plocha: 85 (104) m2
Celková plocha bez terás: 67 (86) m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 53 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia: 14 (33) m2
Terasová plocha: 18 m2