elh98-1  
elh98-2  
elh98-1np_100m2  
1. nadzemné podlažie
                      elh98-2np_44m2           
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom ELH 98.


CLH 98
Úžitková plocha: 125 (144) m2
Celková plocha bez terás: 98 (117) m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 73 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia: 25 (44) m2
Terasová plocha: 27 m2