saajo8a-1    
saajo8a-2    saajo8a-3
                     
saajo8a-p                        saajo8a-r
Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.

 

Grilový altánok Saajo 8 A
Úžitková plocha: 8,0 m2