villa6-1
villa6-2
villa6-3
          villa6-4
          villa6-1np           
1. nadzemné podlažie
                           villa6-2np                              
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom Vila 6.


Vila 357
Úžitková plocha: 393 m2
Celková plocha bez terás: 357 m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 273 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia: 84 m2
Terasová plocha: 36 m2