villa8-1
villa8-2
villa8-3
          villa8-4
villa8.2-1-1np         
1. nadzemné podlažie
        villa8.2-2np
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom Vila 8.2.


Vila 505
Úžitková plocha: 635 m2
Celková plocha bez balkónov a terás: 505 m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 325 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia: 180 m2
Terasová plocha: 130 m2