eh72-1
eh72-2
eh72-3
          eh72-4         
eh72-5
 eh72-6  
eh72-7
  eh72-p  
pôdorys
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom EH 72.


CH 72
Úžitková plocha: 121 m2
Celková podlahová plocha bez terás: 96 m2
 - podlahová plocha prízemia: 72 m2
 - atika ( h < 1,3 m ) 24 m2
Terasová plocha: 25 m2