elh195-1-len2np           
Vrchné nadzemné podlažie môže byť aj samostatné, bez spodného podlažia. 
elh195-2           
elh195-1np-128m2           
1. nadzemné podlažie
elh195-2np-131m2           
2. nadzemné podlažie
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom ELH 195.


CLH 195
Úžitková plocha: 259 m2
Celková plocha bez terás: 195 m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 98 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia: 97 m2
Terasová plocha: 64 m2