elh80_63-1
elh80-2
  elh80-p  
Pôdorys
Podľa vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod názvom ELH 80.


CLH 80
Úžitková plocha: 127 (137) m2
Celková plocha bez terás: 80 (90) m2
 - plocha 1. nadzemného podlažia: 75 m2
 - plocha 2. nadzemného podlažia:  5 (15) m2
Terasová plocha: 47 m2