helmi69sverandou
Helmi 69 A - s verandou

helmi69bezverandy

Helmi 69 B - bez verandy

helmi69a-p

Pôdorys Helmi 69 A - s verandou

helmi69b-p

Pôdorys Helmi 69 B - bez verandy

S týmto domom sa môžete u nás stretnúť v podobných variantoch Helmi 82, Polaria 84 A, Helmi 86, Helmi 89Polaria 92 a Polaria 97 m2.

Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.

 

Helmi 69
 
Úžitková plocha: 69,0 m2
Podlahová plocha: 60,0 m2
Terasová plocha: 9,0 m2