Lapponia130
 
lapponia130ufinov79prizemie
Prízemie
 
lapponia130ufinov79bposchodie
Poschodie


Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.

S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod označením Lapponia 79 B.

 

Lapponia 130/79 B  
Úžitková plocha: 130,0 m2
Podlahová plocha: 79,0 m2
   -prízemie: 77,0 m2
   -podkrovie - loft: 2,0 m2
Sklad ( na želanie ): 4,0 m2
Terasová plocha:  33,0 m2