lapponia112
 
lapponia143
       lapponia112143podorys         
Prízemie Lapponia 143/1


lapponia143aposchodie

Poschodie - loft Lapponia 143/1


lapponia143prizemie      
Prízemie Lapponia 143/2


lapponia143poschodie
Poschodie - loft Lapponia 143/2


Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod označením Lapponia 112 A.

 

Lapponia 143  
Úžitková plocha: 143,0 m2
Podlahová plocha 143/1: 88,0 m2
Podlahová plocha 143/2: 90,0 m2
   - prízemie 143/1: 75,0 m2
   - prízemie 143/2: 77,0 m2
   - podkrovie - loft 43/1, 2: 13,0 m2
Terasová plocha 143/1: 55,0 m2
Terasová plocha 143/2:  53,0 m2