lapponia356blue1
lapponia356blue1-pohlady650 
Pohľady


lapponia356blue1prizemie
Prízemie
 
                                                          lapponia356blue1poschodie
Poschodie
 

Domy Lapponia 356 Blue 1 a Lapponia 356 Blue 2 sú dobrou ukážkou našich možností v realizácii akýchkoľvek zmien.
Obidva domy majú rovnaké dispozičné riešenie celého interiéru a zároveň sú úplne exteriérovo odlišné.
Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.

 

Lapponia 356 Blue 1  
Úžitková plocha: 356,0 m2
Podlahová plocha: 243,0 m2
   - prízemie: 174,0 m2
   - poschodie: 69,0 m2
Terasová plocha: 113,0 m2