banner-conushomes-aj

25 km from Bratislava in the commune Nový Život, we are planning construction of 7 up to 16 Finnish or Canadian wooden living houses CONUS on flat landscape in area of approx. 600 m2, based on individual choice from our best wooden houses and wooden constructions - from over 1 300 basic types of wooden houses. Houses will have at most 2 floors above ground.

       

Construction of beautiful wooden houses CONUS near Bratislava !

We accept preliminary offers from persons interested in wooden houses made of polar red pine, red cedar or northern spruce with durability of several hundreds years.

The construction, its beginning, construction time and number of houses depend on the interest, house and parcel size - it will be progressive individual or mass construction. The construction time of one house will be approx. 3-6 months and it depends on house size and accessories.

The delivery of complete construction of a house from manufactory in Finnland varies according to the construction up to 10 or 26 weeks.

The land is in private property, the price is negotiable around 66 €/m2. Access road is made of asphalt, on parcel it changes to gravel. The land is on the margin of the commune, from the north side partially bounded by a wall and cemetery alley. The wall is separated from the parcel by a gravel road. From two sides, it is bounded by neighbouring gardens and partially from one side and completely from other side it is open to the plain nature. An individual access to the parcels will be from the gravel road.

The land is ready for construction, it has been approved in territorial commune plan with approval of extraction from the land fund.

The parcels are oriented to the south, with plain terrain and construction width of approx. 20 m and depth up to 30 m, so far it's also possible to create them on order. Pozemky sú južne orientované rovinaté pozemky so stavebnou šírkou cca 20 m a hĺbkou do 30 m, zatiaľ je možné ich vytvoriť aj podľa požiadavky. Electric, gas and water laterals are within the reach on the margin of complete parcel, there's no sewer lateral.

The environment is very clean and silent. There's a manor house with park in the commune. In 1,5 km distance, there's Malý Dunaj, water mill Jelka with fish restaurant and sale of fish from ponds, potentially, there's possibility of fishing on your own.

The access to Bratislava is fastest through Hrubý Šúr near Senec – 14 km till highway + 11 km till the Bratislava margin. It's 19 km to supermarket Metro. IKEA... smaller shops, petrol station, banks and services are available in Zlate Klasy, 1 km distance. A bus stop is 50 m with buses leaving to Bratislava every hour.

There's also a shop with construction material in the commune, which are not necessary for our constructions.

 

 

...we are preparing other news...

banner-conushomes-aj

 

 ...we prepare...

 


The best and the healthiest 
WOODEN HOUSES and WOODEN CONSTRUCTIONS in the world - over 1 300 basic types

Low energy consumption wooden houses and wooden constructions built all over the world

banner-conushomes-ajLogoRealitySk  

NARKS


 

 

 

 

logo-domitaloaj

 

sale mediation and real estate sale

 • buying mediation and real estate buying
 • rental mediation and real estate rental
 • real estate consulting
 • real estate inspections
 • expert's testimonies for real estate
 • energetic auditing for real estate
 • developing activity
 • real estate construction
 • real estate administration ( Facility management )
 • real estate reconstructions

 

The best and the healthiest
WOODEN HOUSES and WOODEN CONSTRUCTIONS in the world - over 1 300 basic types

Low energy consumption wooden houses and wooden constructions built all over the world

 

Besides the usual real estate services, we also offer all real estate services connected with order, production, import and construction over 1 300 types of basic kinds of Finish and Canadian wooden constructions according to the choice and desire of customer, made of high quality material - polar red pine, red cedar and northern spruce. Besides the basic types, we can also build you a wooden construction, also for business purposes and adjusted to your project. This makes our offer typologically unlimited.

 

 

 

banner-conushomes-aj

 

...we prepare...

 

The best and the healthiest 
WOODEN HOUSES and WOODEN CONSTRUCTIONS in the world - over 1 300 basic types

Low energy consumption wooden houses and wooden constructions built all over the world

 


 


 

  
 • Preložka sekundárneho rozvodu ÚK a TÚV, systém Pipeco - BPM Banská Bystrica
 • Nové sekundárne rozvody ÚK a TÚV, bezkanálový rozvod, systém Pipeco - BPM Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV, systém ABM ( Asting ) Bratislava - BPM Banská Bystrica
 • Havária na primárnom rozvode ÚK, výmena rozvodov ÚK na ulici V.P.Tótha bez porušenia krytu komunikácie - systém Pipeco - Mestský podnik bytového hospodárstva Zvolen
 • Bezkanálový rozvod ÚK a TÚV, systém Pipeco - NsP F.D.R., stará nemocnica, Banská Bystrica
 • Nové rozvody ÚK a TÚV, systém Pipeco - ROCO Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica
 • Nové rozvody ÚK a TÚV, systém Pipeco - Ústav sociálnej starostlivosti, Banská Bystrica
 • Dodávka a montáž ÚK a klimatizácie - Autocentrum, Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia ÚK, prípojka ÚK, montáž meračov tepla - Bytový podnik, Nová Baňa
 • Montáž meracej a regulačnej techniky, meračov tepla - Landis & Gyr, Bratislava
 • Plynofikácie propánom - Probugas, Bratislava
 • Rekonštrukcie tepelných zdrojov, montáž meračov tepla, bežná údržba tepelných zdrojov - Mestský podnik bytového hospodárstva Zvolen
 • Oprava a údržba ÚK, zámočnícke práce - Dom kultúry, Banská Bystrica
 • Oprava a údržba ÚK, montáž meračov tepla - Domov mládeže, Banská Bystrica
 • Zámočnícke, stavebné a kúrenárske práce - IKM Reality Staving, Banská Bystrica
 • Výroba podávacieho a dávkovacieho zariadenia zmesi na výrobu dlažby - K&K Company, Vlkanová
 • Montáž rehabilitačných víriviek, vodoinštalácie, montáž meračov, vodomerov - Kompa, ústav soc. starostlivosti, Banská Bystrica
 • Dodávka a montáž plynového kúrenia a vzduchotechnického zariadenia pre chov brojlerových kurčiat - Eva Valentová - AGF Slovhybro, Kalinčiakovo, Levice
 • Plynofikácia pekárne propánom - Ing. Čičmanský - PEKORT, Pruské
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia 5-podlažnej budovy, kompletná výmena - VIA, s.r.o. + Ekoagrobanka, Banská Bystrica
 • Oprava poškodených trezorových priestorov - Národná banka Slovenska, Banská Bystrica
 • Výroba mosadzných konštrukcií - AGB Banská Bystrica
 • Modernizácia lakovne, plynofikácia, nový plynovod STL 300 m, nová RSP - Vlkanovské strojárne, a. s., Vlkanová
 • Dodávka a montáž plynových infražiaričov do objektu dielní firmy - M + B, s.r.o., Lučenec
 • Výstavba kotolne s kotlami Viessmann Simplex, prvá montáž kotlov Viessmann Simplex na Slovensku, letisko Piešťany - Ing. Tibor Furmánek - ALFA F, Žilina + VÚSS Bratislava
 • Havarijná teplofikácia budovy, výmena plynovej kotolne a montáž nového ÚK v hangári letisko Piešťany, nový plynovod STL 300m - Ing. Tibor Furmánek - ALFA F, Žilina + VÚSS Bratislava
 • Technologické vykurovanie papierne, plynofikácia propánom - S.C. PAPIER, s. r.o., Dolný Lieskov
 • Výmena rozvodov pitnej a úžitkovej vody - TAROCO, s.r.o., Banská Bystrica
 • Oprava parného kotla 32 t/hod - Smrečina Banská Bystrica
 • Oprava kotlov, údržba, ÚK - Slovenské telekomunikácie, Banská Bystrica
 • Oprava a údržba kotolne, merače tepla - Slovenský metrologický ústav, Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia kotolne, výmena kotlov a celej kotolne bez odstávky - UMB, Banská Bystrica
 • Demontáž a montáž kondenzačnej nádrže, 13 000 litrov - Slovenka Banská Bystrica
 • Demontáž a montáž plynovej kotolne a montáž ústredného kúrenia - Zuzana, s.r.o., Banská Bystrica
 • 36 byt. j. Martin - Záturčie, kompletná dodávka a montáž rozvodov vody, meračov tepla, vodomerov, ústredného kúrenia, kanalizácie, plynoinštalácie, prípojky vody, prípojky elektr. energie, prípojky plynu, prípojky kanalizácie, prípojky ÚK, montáž bytových jadier, zdravotechniky, plynových sporákov - Slovpanel, a. s. Žilina + VÚSS Bratislava
 • Oprava plynových kotlov Duro Dakovič - ZVT Banská Bystrica
 • Plynofikácia hydinárskych fariem Púchov, Vieska a Hrabovka a montáž kotolní s kotlami Viessmann, Junkers a Radiant - JANEK, s.r.o., Púchov
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne ul. 9. mája č.5 - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne ul. Cesta k nemocnici č. 29 - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne Bakossova ul. - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Dlhoročná havarijná služba pre 108 kotolní a ich údržba ( plynové a na tuhé palivo ) - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Dlhoročná havarijná služba 8 km-ého primárneho horúcovodu + sekundárnych rozvodov, údržba počas LOČ - BPM Banská Bystrica a EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Servis a revízie plynových horákov na 1/3 zdrojov - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • Dlhoročné mesačné odpočty meračov tepla cca 800 ks - EMG, s.r.o. Banská Bystrica
 • GO kotlov PGV a KDVE - BPM Banská Bystrica, EMG, s.r.o. Banská Bystrica a iní odberatelia
 • Výroba výhrevných nerezových vložiek do bojlerov a výmenníkov tepla a ich výmena - BPM Banská Bystrica, EMG, s.r.o. Banská Bystrica a iní odberatelia
 • Plynofikácia hál 250 infražiaričmi a 40 destratifikátormi, dve plynové kotolne 750 kW a 500 kW s kotlami Viessmann, rozsiahly plynovod a elektroinštalácia - Slovenské energetické závody Tlmače, TVP Želiezovce
 • Dodávka a montáž vykurovania administratívnej budovy - Slovenské energetické závody Tlmače, TVP Želiezovce
 • Plynofikácie propánom - Progas, Bratislava
 • Rekonštrukcia vykurovania budov č. 2, 5, 9, 11, 15, 16, 22 - Kasárne Zvolen - VÚSS Bratislava
 • Mobilné zdroje tepla, zabezpečenie dodávky TÚV a tepla na časti sídliska Fončorda a Radvaň počas rekonštrukcie výhrevne Radvaň v Banskej Bystrici ( cca 3 000 bytov ) - riešené súčasne na 3 miestach ako 3 samostatné zdroje v počte 4 ks kotolní - 1.BBES, a. s. ( 1.banskobystrická energetická spoločnosť ), Banská Bystrica - odovzdanie výhrevne za účasti rakúskeho veľvyslanectva
 • Mobilné zdroje tepla, zabezpečenie dodávky TÚV a tepla na sídlisku Sever počas rekonštrukcie centrálneho zdroja tepla v Šahách v počte 3 ks kotolní - Energo-Bytos, spol. s r. o., Šahy
 • Mobilné zdroje tepla, vykurovanie japonského výrobného závodu automobilových kabeláží v Prievidzi - Yazaki Slovakia, s. r. o., Prievidza
 • Rozvod vody pre zavlažovanie tenisových dvorcov - MUDr. Juraj Sninský - Vivatex, Banská Bystrica
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne - Mestské detské jasle II, Banská Bystrica
 • Oprava rozvodov ÚK v skleníkoch a plynovej kotolne - ZARES, Banská Bystrica
 • Výstavba plynovej kotolne pre administratívnu budovu - DIRE a.s., Banská Bystrica - Kremnička
 • Plynofikácia haly, ÚK, plynové infražiariče - DIRE a.s., Banská Bystrica - Kremnička
 • Montáž ÚK a výmenníkovej stanice, Kasárne Martin-Sever - VUSS Bratislava
 • Polyfunkčný dom Donly, Donovaly, plynová kotolňa a tankovisko propánu, plynofikácia propánom - AGS, a. s. Žiar nad Hronom
 • Asanácia rodinného domu a výstavba polyfunkčných objektov: sídlo spoločnosti, kancelárske a prevádzkové priestory, garáže, rodinný dom - Banská Bystrica - Radvaň
 • Rekonštrukcie strešných krytín plochých striech domov v našej správe
 • Rekonštrukcie plynových stúpačiek domov v našej správe
 • Opravy a údržba kotolne - Hotel Slniečko, Donovaly
 • Rekonštrukcia ÚK, prípojka ÚK, maliarske práce - Gymnázium M. Hrebendu, Hnúšťa
 • Zdravotechnika, vodovod, systém Gabotherm, plynofikácia propánom, tankovisko propánu a plynová prípojka, rozvody plynu v kotolni - Penzión Golfer, Kremnica
 • Rozvody vody - Štátna opera DJGT Banská Bystrica
 • Výstavba plynovej kotolne, kotly Modratherm - vlastníci bytov Na Uhlisku 14, Banská Bystrica, dom vo vlastnej správe
 • Odpojenie od CZT ( centrálneho zásobovania teplom a TÚV ), kotly Viessmann, plynofikácia a montáž samostatného vykurovania a prípravy TÚV v jednotlivých bytoch - vlastníci bytov Jilemnického 44-48, Banská Bystrica, dom vo vlastnej správe
 • Odpojenie od CZTÚV ( centrálneho zásobovania TÚV ), výmena kotlov a montáž rozvodov a vlastnej prípravy TÚV v jednotlivých bytoch - vlastníci bytov M.Bela 6, Banská Bystrica, dom vo vlastnej správe
 • Výstavba spoločnej plynovej kotolne pre 32 + 48 b. j. v obci Utekáč - SBD Lučenec
 • Tepláreň Radvaň, rekonštrukcia administratívnej časti, ÚK - 1.BBES, a. s. ( 1.banskobystrická energetická spoločnosť ), Banská Bystrica
 • Plynofikácia spoločnosti, plynovod, plynové kotolne, kotly Viessmann, Radiant - SAM Holding, a. s. Myjava
 • Rekonštrukcia chladenia vstrekovacích lisov - SAM Holding, a. s. Myjava
 • Výstavba odovzdávacej stanice tepla - GAMO, a.s., Banská Bystrica
 • Hydraulické vyregulovanie vykurovacích systémov vo viacerých obytných domoch v rôznych mestách
 • Výstavba viacerých kotolní s kotlami VERNER, PYROS, ATMOS a RIKOTHERM na tuhé palivo a pyrolýzu
 • Výstavba viacerých teplovodných a teplovzdušných krbov
 • Výstavba spaľovacích zariadení na biomasu ( pelety, polená, štiepky, piliny )
 • Rekonštrukcia kotolne ŠLP Zvolen-Lieskovec, výstavba novej kotolne na biomasu, kotol KARA 500 kW, KARA ENERGI SYSTEMS B.V., E.Stegeman Nederland - Školský lesný podnik Technickej univerzity Zvolen v spolupráci s TU, Fakulta Enviromentálnej a výrobnej techniky Zvolen - odovzdanie za účasti holandského veľvyslanectva
 • Výstavba vyše 200 kotolní s kondenzačnými kotlami NEFIT s úsporami 20 - 40 % v Sk v nákladoch na 1 GJ po celom území Slovenska, v roku 2006 už aj s návratnosťou investície od 3-4 rokov
 • Výstavba kotolní s rôznymi typmi kotlov, ÚK, rozvodov vody, plynofikácie, rekonštrukcie krovov, striech, zateplenie a iných PSV a HSV prác v mnohých rodinných domoch, obytných, obchodných a iných objektoch po celom území Slovenska
 • výroba, dodávka a výstavba fínskych drevodomov a drevostavieb
 • a mnohé iné