banner-conushomes-sj

 


KONŠTRUKCIA DREVODOMOV A DREVOSTAVIEB CONUS II - Informácia

Väčšiu priliehavosť trámových stien garantujú spevňovacie vruty veľmi veľkých dĺžok alebo sa donedávna používal aj patentovaný trámový klinec ako je vidieť na obrázku dole.

Pružnosť trámového klinca stiahne trámy červenej polárnej borovice trvale jeden s druhým práve v priebehu fázy skladania konštrukcie a spolu so špeciálnou pružinou a žliabkom trámu vytvorí veľkú vzájomnú priliehavosť trámov v stene. Potom už nie je potrebné trámy doťahovať.
Pri použití vrutov je konštrukcia potom teoreticky rozoberateľná, čo sa ale v praxi nezvykne využívať.

Veľmi tesnými spojmi sa kraje trámov neskrúcajú.

Drážka spoja a iné rezy sú robené automaticky na novej drevospracujúcej linke Logmatic.
Trámy z červenej borovice pílime starostlivo zo 4 strán so špecializovanými strojmi. Žliabkové spoje nie sú utesnené len v žliabkoch ale celkovo aj so stabilným pórovitým gumeným tesnením, ktoré je po celej dĺžke neprerušované až do rohov. Úprava profilu chráni trámy pred krútením.

Masívne drevené steny šetria energiu.

Masívne drevené steny v domoch z trámov z červenej borovice vyrovnávajú zmeny teploty zvonku a spomaľujú vedenie tepla dovnútra v horúcom počasí. Masívne stenové konštrukcie šetria energiu, ktorú by bolo inak nutné použiť na chladenie a vytvárajú rovnomernejšiu vnútornú teplotu. 


konstrukcia_klinec_p