banner-conushomes-sj

25 km pri Bratislave v obci Nový Život plánujeme výstavbu 7 - 16 rodinných fínskych alebo kanadských drevodomov CONUS na rovinatých pozemkoch o rozlohe cca 600 m2 na základe individuálneho výberu z našich najlepších drevodomov a drevostavieb – z vyše 1 300 základných typov drevodomov. Domy budú mať najviac 2 nadzemné podlažia.

       

Výstavba nádherných nízkoenergetických drevodomov CONUS pri Bratislave !

Prijímame predbežné objednávky od vážnych záujemcov o nízkoenergetické drevodomy z polárnej červenej borovice so stálou kvalitou so životnosťou stoviek rokov.

Výstavba, jej začiatok, jej dĺžka a počet domov bude závisieť od vysporiadania pozemnkov, záujmu a podľa veľkostí domov a pozemkov - bude postupná individuálna alebo hromadná. Doba výstavby jedného domu bude cca 3-6 mesiacov a je závislá od veľkosti a vybavenia domu.

Dodávka kompletnej konštrukcie domu z výroby z Fínska a z Kanady je podľa konštrukcie od 8 alebo do 26 týždňov.

Pozemky sú v súkromnom vlastníctve, cena dohodou okolo 66 €/m2. Príjazd je asfaltová cesta, ktorá na pozemku prechádza v štrkovú. Pozemok je na kraji obce, čiastočne zo severnej strany ohraničený múrom a stromoradím cintorína. Múr oddeľuje od pozemku štrková cesta. Z dvoch strán je ohraničený okolitými záhradami a čiastočne z jednej strany a úplne z celej ďalšej strany je otvorený do voľnej rovinatej prírody. K pozemkom bude samostatný prístup zo štrkovej cesty.

Pripravenosť k výstavbe je schválená v územnom pláne obce so súhlasom s vyňatím z pôdneho fondu.

Pozemky sú južne orientované rovinaté pozemky so stavebnou šírkou cca 20 m a hĺbkou do 30 m, zatiaľ je možné ich vytvoriť aj podľa požiadavky. Elektrická, plynová prípojka a prípojka vody sú v dosahu na kraji kompletného pozemku, kanalizačná prípojka nie je.

Prostredie je veľmi tiché a čisté. V obci je kaštieľ s parkom. V blízkosti 1,5 km je Malý Dunaj, vodný Mlyn Jelka s rybárskou reštauráciou a predajňou rýb zo sádok, prípadne je tu možnosť vlastného výlovu.

Prístup do Bratislavy je najrýchlejší cez Hrubý Šúr okolo Senca – 14 km nájazd na diaľnicu + 11 km na okraj Bratislavy. K supermarketu Metro je 19 km. IKEA...menšie obchody, benzínová pumpa, banky a služby sú dostupné 1 km v Zlatých Klasoch. Zastávka autobusu je 50 m s odchodom autobusu každú hodinu do Bratislavy.

V obci sú stavebniny, ktoré ale k výstavbe našich domov nie sú nevyhnutné.

 

 

...ďalšie pripravujeme...