banner-conushomes-sj


SYSTÉM RIADENIA KVALITY

Certifikát Systému riadenia kvality
Spoločnosti Pellopuu Oy - PUNAHONKA bol udelený
6. novembra 2008 Certifikát Systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

Zväčšenie a modernizácia výrobného závodu
Významné zväčšenie výrobnej prevádzky, vybavenosti a modernizácie výrobných procesov v Pellopuu Oy bolo dokončené. Ich dokončením môžeme používať vyše 2 500 m2 nových priestorov.

Pellopuu Oy spustil výrobu lamelových trámov na predaj a pre vlastné použitie.

Proces tréningového kurzu kvality
nášho výrobného personálu bol ukončený. Náš cieľ, aby mala každá osoba pracujúca vo výrobe požadovanú štandardnú skúšku kvality, bol dosiahnutý. V priebehu procesných zmien nám bol udelený Certifikát Systému riadenia kvality ISO 9001:2008 a my to aplikujeme na našich výrobkoch označovaním značkou CE.

Náš inovačný plán sa sústreďuje na energeticky úsporné riešenia na novom strojnom vybavení na všetkých stupňoch modernizácie výrobných procesov.

Podľa nášho environmentálneho programu takto získavame plný úžitok z vedľajších produktov výrobných procesov. Predávame suché piliny miestnym farmám a hrubé hobliny melieme a používame ako zdroj tepla na sušenie trámov v našich vlastných sušiarňach.

 

interier_P_kreslo