helmi8687
 
helmi8687zozadu
Helmi 87 zo zadnej strany
helmi8687pod
Pôdorys
 

Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.
S týmto domom sa môžete stretnúť aj pod označením Helmi 86.

 

Helmi 87  
Úžitková plocha: 86,5 m2
Podlahová plocha: 59,0 m2
Terasová plocha: 27,5 m2