Lapponia190
 
Pôdorys nie je momentálne k dispozícii.
 
Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.

 

Lapponia 190  
Úžitková plocha: 190,0 m2