nordia181velky
 
Pôdorys nie je momentálne k dispozícii.
 
Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.

 

Nordia 181  
Úžitková plocha: 181,0 m2